Western Carolina University
Cherokee 101 | Unit 5: Describing People and Objects | 5.4. Hi'a anita'li sogwili. 

5.3.  Set B Pronouns

Listen to the a-stem adjectives.

Set B a-Stem Pronouns

 

I

you

she/he/it

 

 

 

 

 

 

Set B a-stem

agwasdiyi

tsasdiyi

usdiyi

little

 

 

 

 

 

 

agwatana

tsatana

utana

big

 

 

 

 

 

 

agwadehosada

tsadehosada

udehosada

bashful

Listen to the vowel-stem adjective.

Set B Vowel-Stem Pronouns

Set B Vowel

agwoduhi

tsoduhi

uwoduhi

pretty

Listen to the consonant-stem adjectives.

Set B Consonant-Stem Pronouns

 

I

you

she/he/it

 

 

 

 

 

 

Set B Consonant

agiganawa

tsaganawa

uganawa

warm

 

 

 

 

 

 

agikvhisdi

tsakvhisdi

ukvhisdi

cute

 

 

 

 

 

 

agilesoda

tsalesoda

ulesoda

thin

 

 

 

 

 

 

agilulotsv'i

tsalulotsv'i

ululotsv'i

crazy

 

 

 

 

 

 

aginegihldi

tsanegihldi

unegihldi

ugly

 

 

 

 

 

 

agihyvtsa

tsahyvtsa

uhyvtsa

cold

 


 

Copyright © 2007 Western Carolina University